PRELUCRAREA SFECLEI DE ZAHAR

Procesul tehnologic de prelucrare a sfleclei de zahar este un proces complex de extractie, format dintr-un asamblu de operatii fizice, chimice si fizico-chimice, care au ca scop asigurarea conditiilor tehnice optime pentru extragerea si cristalizarea, cu un randament cat mai ridicat si cu cheltuieli minime, a zaharului continut de sfecla de zahar.