boli

SOLUȚII TEHNOLOGICE DE FINEȚE PENTRU O CULTURĂ CURATĂ DE BURUIENI!

Cultura sfeclei de zahăr deși are o suprafață redusă în ponderea suprafețelor agricole, concentrată în general în jurul unităților de procesare a sfeclei de zahăr, necesită o atenție deosebită din punct de vedere tehnologic. De asemenea cultura necesită tehnică agricolă de precizie pentru pregătirea patului germinativ, o fertilizare complexă, sămânță cu o genetică performantă cât și o protecție a plantelor din punct de vedere al combaterii buruienilor, bolilor și dăunătorilor.