FEDERATIA CULTIVATORILOR DE SFECLA DE ZAHAR DIN ROMANIA


From Farm To Fork!

PATRONATUL ZAHARULUI

DIN ROMANIA

November 10, 2022


Categorii:

OPINIA CEFS PRIVIND PROPUNEREA DE DIRECTIVĂ RED2

Un set de propuneri UE numite „Fit for 55” urmărește să reducă emisiile de gaze cu efect de seră (GES) cu 55%  înainte de 2030.

CEFS promovează utilizarea pulpei de sfeclă (borhotul) ca soluție de energie verde. În prezent , pulpa de sfeclă este folosită în principal pentru hrana bovinelor , dar utilizarea ei pentru producerea de căldură şi electricitate este în continuă creştere , în special în zonele în care nu este foarte răspândită creşterea animalelor.

CEFS consideră, de asemenea, că nu toată cantitatea de pulpă de sfeclă ar fi necesară pentru decarbonizarea industriei zahărului. Cristal-Union și Nordzucker consideră că o cantitate de 55% până la 60% din pulpă ar fi suficientă pentru nevoile energetice ale fabricilor lor. Amplasarea adesea rurală a fabricilor de zahăr face ca utilizarea energiei electrice să fie complicată din punct de vedere tehnic din cauza lipsei rețelelor de înaltă tensiune sau distanței pâna la rețele.

În ceea ce privește hidrogenul regenerabil, disponibilitatea sa scăzută actuală face ca  utilizarea acestuia să fie puțin probabilă, cel puțin pe termen scurt.

Prin urmare, CEFS se bazează pe potențialul biomasei generate de prelucrarea sfeclei și solicită reguli flexibile pentru utilizarea acesteia. Organismul este îngrijorat de faptul că propunerea Comisiei Europene privind energia regenerabilă (RED) conține o contradicție fundamentală în limitarea utilizării energetice a biomasei, ridicând în același timp ambiția UE pentru energie regenerabilă.

După cum se arată în texte, utilizarea pulpei de sfeclă ar fi imposibilă și, prin urmare, ar amenința viabilitatea industriei zahărului în unele zone din cauza creșterii costurilor energetice și a cotelor de emisie. Cu toate acestea, CEFS consideră că lucrurile vor evolua favorabil.

Consiliul UE și Parlamentul European au adoptat poziții pragmatice cu privire la cele mai radicale măsuri propuse de Comisie. Poziția Consiliului cu privire la pragurile de emisie terestră pentru reziduuri și deșeuri este, prin urmare, mai moderată decât cea propusă de Comisie. Parlamentul  nu a cerut Comisiei să găsească un compromis care să permită utilizarea pulpei de sfeclă ca sursă de energie cu emisii scăzute de carbon.

……………………………………..

Articolul original în publicația AGRITEL, N°237–09/11/2022.