FEDERATIA CULTIVATORILOR DE SFECLA DE ZAHAR DIN ROMANIA


From Farm To Fork!

PATRONATUL ZAHARULUI

DIN ROMANIA

August 7, 2020


Categorii:

FRANTA:  TRATAREA SEMINTELOR DE SFECLA DE ZAHAR CU SUBSTANTE NEONICOTINOIDE 

7/08/2020

Ministrul francez al agriculturii promite derogarea pentru sfecla de zahăr

Acest plan propune, în special, o modificare legislativă, din toamnă, care să permită „in campania 2021-2-22 și, dacă este cazul, inca cel mult două campanii următoare”, utilizarea articolului 53 din Regulamentul European nr. 1107/2009, care permite Guvernului  „să dea, pentru momentul semănatului, o derogare de 120 de zile pentru semințele tratate, în condiții strict supravegheate”.

 Julien Denormandie va susține un proiect de lege, în această toamnă, care permite utilizarea neonicotinoidelor la tratarea ( acoperirea)  semințelor de sfeclă de zahar, pe parcursul a trei campanii. Producătorii afectați de boala ingalbenirii frunzelor  vor primi compensații pe baza pierderilor de randament.

Presiunea industriei sfeclei și a zahărului a dat rezultate în ultimele săptămâni. Ministerul Agriculturii din Franta a anunțat pe 6 august 2020 un plan de sprijin guvernamental pentru a face față crizei date de boala ingelbenirii „fără precedent”.

Regulamentul european.

Acest plan propune, în special, o modificare legislativă din această toamnă, pentru a face posibilă, „pentru campania 2021 și, dacă este necesar, cel mult pentru următoarele două campanii”, recursul la articolul 53 din Regulamentul european nr. 1107/2009, care face posibilă " o scutire de 120 de zile pentru semințele tratate, la momentul semănatului, în condiții strict supravegheate". O dispoziție luată deja de douasprezece țări producătoare europene.

Regulamentul european îl autorizează cu condiția „ca o astfel de măsură să fie necesară din cauza unui pericol care nu poate fi controlat prin alte mijloace rezonabile”, precizează ministerul. El adaugă: „Sfecla nu produce flori înainte de perioada de recoltare, ceea ce limitează impactul acestor insecticide asupra insectelor polenizante. "

Condiții stricte

Cu toate acestea, examinarea oricărei cereri de scutire va fi asociată cu condiții stricte de utilizare: poate fi luată în considerare numai utilizarea prin tratare/acoperire a semințelor insa pulverizarea va rămâne interzisă, pentru a limita riscul de dispersie a produsului. și va fi interzis semanatul culturilor atractive pentru polenizatori, dupa sfecla de zahar, pentru a nu expune insectele polenizante la reziduurile de produs.

Compensare pentru pierderile de randament

Planul guvernamental conține alte acțiuni complementare, și anume:

  • Implementarea de către profesioniști a unor planuri de prevenire a infestărilor dăunătorilor;
  • Un efort de cercetare „consolidat și substanțial” pentru accelerarea identificării alternativelor cu adevărat eficiente, datorită mobilizării a 5 milioane de euro suplimentari, din 2021, ca parte a planului de recuperare, prin implicarea ITB (Institut Tehnica Sfeclei) și INRAE;
  • Revizuirea pierderilor de randament pentru anul de cultură 2020-2021 și compensarea pierderilor semnificative legate de această criză a bolii ingalbenirii sfeclei în cadrul schemei de ajutor „de minimis”;
  • Angajamentul profesioniștilor din industrie față de sustenabilitatea industriei zahărului în Franța;
  • Definirea, până la sfârșitul anului 2020, a unui „plan de protecție a polenizatorilor, care vizează consolidarea protecției acestora în perioadele de înflorire și intensificarea considerării a problemelor asociate polenizatorilor, la introducerea produsului pe piață. piața produselor fitosanitare ”.

Un delegat interministerial

În plus, va fi numit un delegat interministerial pentru sectorul sfeclei și al zahărului. "El va fi în special responsabil pentru monitorizarea implementării acestui plan de acțiune și va informa un organism de monitorizare cu privire la progresele programului.  , prezidat de Miniștrii Tranziției Ecologice, Barbara Pompili, și Agriculturii și Alimentației, Julien Denormandie, ce reuneste organizații de cercetare și toate departamentele în cauză. Prima întâlnire va avea loc in toamna. "

Mențineți o industrie puternică

Obiectivul acestui plan este asigurarea recoltei    2021-2022, aprovizionarea fabricilor de zahăr și, prin urmare, „menținerea unei industrii de zahăr puternice și competitive în Franța, limitând în același timp impactul asupra polenizatorilor”, dezvoltă ministrul. El reamintește că „această criză de ingelbenire slăbește întregul sector al zahărului și creează riscul unei abandonări masive a culturilor de  sfeclă de zahar în 2021-2022 de către fermieri, în favoarea altor culturi”, amintește ministerul. Cu toate acestea, Franța este principalul producător european de zahăr. Sectorul acoperă 46.000 de locuri de muncă, inclusiv 25.000 de fermieri și 21 de fabrici de zahăr. "

Un „prim pas”, potrivit CGB

"Am marcat un prim pas, rămâne să trecem următorul", a reacționat Franck Sander, președintele CGB (Confederația Generală a Cultivatorilor de Sfeclă), care l-a întâlnit pe ministrul Agriculturii, Julien Denormandie, cu alți reprezentanți ai industriei sfeclei și zahărului în această dimineață de 6 august. Potrivit sindicatului, aceste răspunsuri inițiale „iau în calcul„ un bun simț agronomic ”pentru un sector care se confruntă cu un impas tehnic și a cărui durabilitate era amenințată. "

Dincolo de textul legii care face posibilă derogarea neonicotinoidelor timp de trei ani, Franck Sander este încântat de sistemul de compensare propus, „cu un plafon de 20.000 de euro pe an, cu transparența Gaec”, specifică el.

Munca cu parlamentarii

De acum înainte, „toate vizitele pe teren vor fi întreprinse cu toți parlamentarii părților interesate”, insistă președintele CGB, pentru ca proiectul de lege să fie votat în Adunarea Națională și în Senat. „Solicităm pragmatism și bun simț”, susține Franck Sander.

Și CGB solicită, într-un comunicat de presă, ca până la „sfârșitul lunii septembrie, cadrul de reglementare să fie stabilizat, astfel încât fermierii să fie în siguranță în condițiile de cultivare a sfeclei în 2021”, și că „ compensația pentru cultivatori să fie rapidă și exact proporțională cu pierderile suferite în fața unui dezastru care nu a putut fi gestionat și neasigurat din cauza impasului tehnic-de reglementare în care s-au aflat ”.

Măsuri bine primite de producătorii de zahăr

Producătorii de zahăr au răspuns, de asemenea, rapid, salutând măsurile anunțate de ministrul agriculturii. „Ascultând cerințele sectorului și prin acțiunea lor hotărâtă, ministrul și guvernul demonstrează astfel importanța pe care o acordă jucătorilor din sectorul sfeclei, zahărului și alcoolului și dorința lor de a permiteți membrilor cooperatori Tereos să ia în considerare, cu calm, alegerea rotației culturilor pentru campania 2021-2022 ”, a scris Tereos într-un comunicat de presă publicat în aceeași zi.

La rândul său, Cristal Union reamintește că „mai multe state membre ale Uniunii Europene au acordat deja scutiri fermierilor lor. Prin urmare, acest plan de sprijin și această modificare legislativă sunt așteptate cu nerăbdare de întreaga industrie. "

Asociatia   Generațiile Viitoare  este „scandalizată”

Pe de altă parte, Asociatia Generațiile Viitoare a protestat împotriva acestei decizii ministeriale, care „constituie un pas înapoi semnificativ din partea guvernului în problema acestor insecticide„ ucigătoare de albine ”. Această decizie este cu atât mai inacceptabilă pentru asociatie, deoarece există și alte produse aprobate pentru controlul afidelor de sfeclă, pentru care ANSES a admis un aviz in 2018 privind neonicotinoidele si  că nu există un impas tehnic al aceastei culturi. "

"Aceste scutiri pentru revenirea la utilizarea neonicotinoidelor pentru sfeclade zahăr constituie un efect inacceptabil care arată că acest guvern se înclină cu ușurință sub greutatea lobby-urilor agrochimice și agricole și a renunțat să mai fie liderul luptei împotriva insecticidelor ucigătoare de albine din Europa! ", spune François Veillerette, directorul asociației ecologiștilor.

 

Sursa: https://www.lafranceagricole.fr/actualites/cultures/neonicotinoides-en-enrobage-de-semences-le-ministre-promet-une-derogation-pour-les-betteraves-1,14,3273717175.html?utm_source=FAA&utm_medium=infoquotidienne&utm_campaign=mailnumero#sd_source=&sd_id=

La France Agricole: 

LE MINISTRE PROMET UNE DÉROGATION POUR LES BETTERAVES, 

06.08.20, mis à jour il y a 7 h ;

Ce plan propose notamment une modification législative à l’automne pour permettre « pour la campagne de 2021 et, le cas échéant, les deux campagnes suivantes tout au plus », le recours à l’article 53 du règlement européen n° 1107/2009, permettant de « prendre au moment des semis une dérogation de 120 jours pour les semences enrobées, dans des conditions strictement encadrées ». © Renaud d’Hardivilliers

Julien Denormandie soutiendra un texte de loi cet automne permettant d’utiliser des néonicotinoïdes en enrobage de semences pour les betteraves, sur trois campagnes. Les producteurs touchés par la jaunisse recevront une indemnisation en fonction des pertes de rendement. Cette position du Gouvernement en satisfait certain et en « scandalise » d’autres.

La pression de la filière de la betterave et du sucre ces dernières semaines a fini par payer. Le ministère de l’Agriculture a annoncé ce 6 août 2020 un plan de soutien gouvernemental pour faire face à la crise « inédite » de la jaunisse. ..

   ... etc.

                                          *  *  *