FEDERATIA CULTIVATORILOR DE SFECLA DE ZAHAR DIN ROMANIA


From Farm To Fork!

PATRONATUL ZAHARULUI

DIN ROMANIA

September 27, 2020


Categorii:

CONTRIBUȚIE CIBE LA CONSILIUL AGRI AL UE- CONCLUZII PRIVIND STRATEGIA “DE LA FERMĂ LA FURCULITA”

CONTRIBUȚIE CIBE LA CONSILIUL AGRI AL UE-

CONCLUZII PRIVIND   STRATEGIA    "DE  LA FERMĂ LA FURCULITA"

Material primit de la dr. ing. Ioan Gherman, traducere a scrisorii oficiale a CIBE..

 

În pregătirea concluziilor Consiliului AGRIFISH privind Farm to Fork Startegy care urmează să fie pregătite de președinția germană, CIBE dorește să își reitereze poziția față de această Farm to Fork Startegy în rezumatul de mai jos (poziția completă este disponibilă aici):

 1. Buget adecvat: CIBE subliniază că o creștere a ambițiilor de mediu și climatice ale politicilor UE (Green Deal - Farm to Fork - și CAP) ar trebui să meargă mână în mână cu furnizarea de fonduri adecvate pentru punerea lor în aplicare și compensarea fermierilor care vor experimenta creșterea cheltuielilor; bugetul dedicat viitoarelor inițiative CAP și Farm to Fork trebuie să corespundă acestor provocări ambițioase.
 2. Evaluări de impact: Dezvoltarea performanței durabilității nu se limitează la performanțele de mediu și nu trebuie să neglijeze aspectele sociale și economice. Trebuie să includă condiții economice: fermele și producția agricolă trebuie să fie viabile din punct de vedere economic și rezistente pe termen lung. Agricultura și în special cultivarea sfeclei de zahăr au un rol important de jucat în Strategia De la Fermă la furculită, cu condiția să rămână viabile! Prin urmare, CIBE solicită efectuarea unor evaluări de impact complete, inclusiv evaluări de impact economic, pentru deciziile / reglementările luate în legătură cu reglementările în curs privind reînnoirea / neînnoirea substanțelor active din produsele fitosanitare (PPP) și în legătură cu Strategia Farm to Fork.
 3. IPM în cultivarea sfeclei de zahăr: Strategia Farm to Fork ar trebui să recunoască rezultatele deja obținute în ceea ce privește PPP-urile și nu ar trebui să neglijeze utilizarea acestora în contextul gestionării integrate a dăunătorilor (IPM).
 4. Este necesară o cutie eficientă de instrumente:
 5. Strategia Farm to Fork și revizuirea Directivei privind utilizarea durabilă a produselor fitosanitare trebuie să soluționeze decalajul dintre pierderea rapidă a substanțelor active și disponibilitatea și costurile noilor instrumente pentru gestionarea protecției plantelor.
 6. Fără o cutie de instrumente sigură și eficientă la îndemână, mai ales în cazul în care cultivatorii folosesc deja niveluri scăzute de pesticide, este clar că producțiile vor scădea. Prin urmare, nu numai securitatea aprovizionării fabricilor de zahăr va fi amenințată, dar întreaga durabilitate a sectorului va fi pusă în pericol. Aceste compromisuri trebuie evaluate corect și luate în considerare. De exemplu, odată cu dispariția tratamentelor la seminţe cu neonicotinoide, afidele sunt mai greu de controlat și, odată cu acestea, riscul uriaș al virusului bolii galbene pe care îl transmit sfeclei de zahăr. În anii de recoltă 2019 și 2020, multe câmpuri cu pete galbene caracteristice au fost în Franța, Belgia, Olanda și Marea Britanie. Impacturile negative ale golirii prea devreme a casetei de instrumente sunt deja aici și nu sunt durabile, așa cum se arată mai jos:

În 2020, afidele Myzus Persicae, vectori ai virușilor galbeni, au apărut în Franța, Marea Britanie, Belgia, Olanda de îndată ce a apărut sfecla. În ciuda a 3 tratamente foliare aeriene în medie, dinamica populației foarte puternice a afidelor, cu valuri succesive de infestări, nu a putut fi controlată suficient. În Franța, primele simptome ale bolii galbene virale au apărut la sfârșitul lunii aprilie în sudul Parisului, dar s-au răspândit în cea mai mare parte a întregii zone de sfeclă franceză, cu un gradient în creștere de la nord (regiunile cel mai puțin afectate) la sud, unde practic toate câmpurile de sfeclă sunt afectate . Această infestare este fără precedent atât în ​​precocitate, cât și în consecințe. Pentru zonele cele mai afectate, se așteaptă ca pierderea de randament să depășească 40%. În Franța, prima prognoză a randamentului indică o medie națională de mai puțin de 80 de tone de sfeclă la 16 ° / ha. În funcție de dezvoltarea bolii, această medie ar putea scădea la mai puțin de 75 de tone / ha, un nivel nevăzut în 15 ani (Sursa: Institut Technique de la Betterave). Costurile suplimentare sunt estimate în medie între 80 EUR și 100 EUR / ha pentru o pierdere totală de 1000 EUR / ha, punând în pericol viabilitatea economică a unor ferme.

 1. Ar trebui instituită o compensație financiară pentru fermieri pentru a face față unor astfel de riscuri și daune direct legate de deciziile de reglementare atunci când nu sunt disponibile soluții alternative.
 2. Experiența noastră arată că consultările cu sectorul agricol, fermierii și cultivatorii și implicarea acestora sunt cruciale pentru o îmbunătățire cu succes a durabilității, pentru a evita lipsa de implicare și sprijin a fermierilor.
 3. Țintele cantitative pentru utilizările PPP sunt înșelătoare:
 4. CIBE susține o evaluare a substanțelor active bazată pe știință și pe risc. CIBE se bazează pe Comisie să nu cedeze în fața a tacticii de teamă și a campaniilor de advocacy care împiedică dezbaterea rațională bazată pe fapte. Oprirea utilizării tuturor substanțelor active (fie ele chimice sau nechimice) nu este nici fezabilă, nici dezirabilă și va genera consecințe catastrofale pentru producția noastră.
 5. Cultivatorii europeni de sfeclă de zahăr doresc să își urmărească obiectivul de a realiza o producție durabilă, competitivă și sigură, respectând sănătatea și mediul. Dar reducerea PPP-urilor chimice nu permite întotdeauna și automat atingerea acestui obiectiv dacă nu există instrumente alternative durabile (a se vedea, de exemplu, consecințele interzicerii neonicotinoidelor în lupta împotriva afidelor și a virozelor îngalbeniri sfeclei). Reducerea prea rapidă și prea dogmatică a cutiei de instrumente pentru protecția culturilor va lăsa fermierii să nu poată combate în mod durabil împotriva amenințărilor naturale.
 6. Prin urmare, CIBE nu acceptă obiective cantitative arbitrare: nu sunt necesare, nu pot fi atinse și înșelătoare. Mai mult, dacă nu sunt realizate, acestea ar consolida diviziunile și conflictele cu societatea, ar alimenta atacurile împotriva fermierilor și ar oferi competitorilor din țările terțe motive să critice și să ne slăbească standardele, pentru ca noi să le putem promova.
 7. Niciun obiectiv cantitativ pentru sfecla organică: CIBE consideră că orice țintă cuantificabilă care trebuie atinsă pentru zona sfeclei organice din UE, în special dacă acest obiectiv este peste cererea internă a UE, ar pune în pericol viabilitatea acesteia. Interferența cu factorii de piață și într-un echilibru foarte delicat al pieței ar risca să distrugă valoarea adăugată a zahărului din sfeclă organică din UE și, în consecință, să distrugă sectorul zahărului din sfeclă organică din UE.
 8. Inovație și noi instrumente: cultivatorii europeni de sfeclă de zahăr au favorizat întotdeauna progresul tehnologic, îmbunătățirea și transformarea practicilor lor. CIBE susține îmbunătățirea și optimizarea în continuare a utilizării IPM și a bunelor practici, inclusiv reducerea utilizării pesticidelor periculoase, cu condiția ca obiectivele și calendarul să fie convenite cu cultivatorii, să se evite blocajele tehnice și să meargă mână în mână cu disponibilitatea tot mai mare de instrumente alternative și inovatoare eficiente și accesibile, și anume PPP cu risc scăzut, biocontrol și sprijin neechivoc pentru NBT-uri(Noile Tehnologii de Ameliorare la plante ) și produsele acestora.
 9. Provocările în creșterea sfeclei de zahăr sunt: ​​timpul (dezvoltarea soiului este prea lentă pentru a face față schimbărilor rapide ale nevoilor - vezi timpul necesar dezvoltării soiurilor rezistente la viruși îngălbenirii sfeclei după interzicerea tratamentului semințelor de sfeclă neonicotinoide), accesul la diversitatea genetică și detectarea , validarea și exploatarea diversității genetice. Creșterea precisă prin utilizarea NBT-urilor poate ajuta la răspunsul la toate aceste provocări.
 10. NBT-urile pot contribui la dezvoltarea rapidă (cel puțin mai rapidă decât așa-numita reproducere convențională) și într-o manieră mai direcționată, a soiurilor mai potrivite noilor provocări, și anume soiuri care sunt, de exemplu, rezistent / tolerant la stresul abiotic (de exemplu, seceta, care, cu schimbările climatice riscă să devină un factor mai frecvent) și / sau stresul biotic (de exemplu, împotriva uneia sau mai multor boli ale frunzelor, inclusiv a virusurilor galbene și / sau a bolilor radiculare).
 11. Mai mult ca oricând și de urgență, fermierii au nevoie de instrumente precise și reactive precum NBT-urile. Producătorii din UE nu pot accepta:

fiind refuzat efectiv accesul la astfel de instrumente și

fiind supus discriminării față de produsele importate.

 1. Cadrul de reglementare solid bazat pe știință și risc: CIBE sprijină îmbunătățirea sustenabilității mediului și mai mult, combinând ambiția cu inovația și realismul. Conștientizarea producătorilor de sfeclă de zahăr a fost întotdeauna acolo; mai presus de toate, au nevoie de încredere, sprijin pentru investiții și un cadru de reglementare solid bazat pe știință și riscuri.
 2. Sprijin financiar pentru cercetare și dezvoltare: cercetarea și dezvoltarea necesită sprijin financiar. CIBE ia act de propunerea de 10 miliarde EUR propusă de Orizont Europa care urmează să fie alocată Clusterului 6, inclusiv bioeconomie, agricultură și mediu. Având în vedere provocările pentru cultivatorii de sfeclă de zahăr, CIBE consideră că o parte din acest buget ar trebui alocată pentru programele dezvoltate în comun de către institutele tehnice ale sfeclei de zahăr pentru a însoți această evoluție către o durabilitate îmbunătățită.
 3. Coerența cu politica comercială: CIBE subliniază necesitatea coerenței strategiei De la Fermă la furculiţă cu comerțul internațional și politica comercială a UE: în timp ce UE sporește în continuare cerințele care trebuie îndeplinite de fermierii săi și diferența dintre standarde și competitivitate este crescând cu alți parteneri, este crucial să ne punem de acord asupra unor reguli ambițioase și solide în ceea ce privește comerțul și sustenabilitatea în toate relațiile noastre comerciale pentru a asigura securitatea alimentară, condiții de concurență echitabile și concurență loială pentru fermierii din UE, pentru a restabili încrederea cultivatorilor în comerțul UE din secolul 21 și pentru a evita declinul și abandonarea cultivării sfeclei de zahăr în UE.

În special, CIBE solicită ca toate acordurile comerciale, inclusiv cele deja încheiate și puse în aplicare (majoritatea au fost deja încheiate și de fapt puține  sunt pe cale), să fie actualizate până în 2025 pentru a reflecta strategia de la fermă la furculiţă, și anume:

 1. produsele agricole importate trebuie să fie la nivelul ambițiilor solicitate pentru produsele agricole din UE până în 2025 și să respecte aceleași standarde de producție ca în UE, fie în ceea ce privește emisiile de GES, fie în ceea ce privește impactul asupra mediului și asupra biodiversității;
 2. substanțele active care sunt interzise în UE nu ar trebui autorizate prin toleranțe la import sau LMR în produsele importate;
 3. „Criteriile de sustenabilitate” ar trebui definite (inclusiv respectarea listei substanțelor active interzise cultivării, respectarea protecției mediului și a emisiilor de GES, a sănătății și a lucrătorilor) care trebuie îndeplinite de țările terțe pentru a permite intrarea produselor primare importate precum zahărul pe piața UE; împreună cu un calendar pentru punerea lor în aplicare, precum și stabilirea de controale și verificări pentru respectarea acestor criterii;

Accesul pe piață și preferințele tarifare ar trebui suspendate atunci când zahărul importat nu respectă aceste standarde / criterii;

O altă problemă urgentă care trebuie abordată în ceea ce privește comerțul este regimul de perfecționare activă. Într-o perioadă în care s-au reformat toate piețele de produse agricole din UE, în care prețurile UE pentru produsele agricole sunt în concordanță cu prețurile pieței mondiale și în care UE promovează exporturi cu valoare adăugată ridicată, acest regim este complet depășit. Acționează împotriva producției durabile a UE favorizând importul de mărfuri și ingrediente ieftine din țări terțe din UE, care urmează să fie procesate în UE și apoi reexportate în afara UE. Sistemele alimentare durabile nu pot continua să autorizeze un astfel de sistem. Strategia Farm to Fork ar trebui să abordeze problema regimului de procesare activă, care trebuie eliminată pentru zahăr.