FEDERATIA CULTIVATORILOR DE SFECLA DE ZAHAR DIN ROMANIA


From Farm To Fork!

PATRONATUL ZAHARULUI

DIN ROMANIA

September 27, 2020


Categorii:

CONTRIBUȚIE CIBE LA CONSILIUL AGRI AL UE- CONCLUZII PRIVIND STRATEGIA “DE LA FERMĂ LA FURCULITA”

CONTRIBUȚIE CIBE LA CONSILIUL AGRI AL UE-

CONCLUZII PRIVIND   STRATEGIA   DE  LA FERMĂ LA FURCULITA”

Material primit de la dr. ing. Ioan Gherman, traducere a scrisorii oficiale a CIBE..

 

În pregătirea concluziilor Consiliului AGRIFISH privind Farm to Fork Startegy care urmează să fie pregătite de președinția germană, CIBE dorește să își reitereze poziția față de această Farm to Fork Startegy în rezumatul de mai jos (poziția completă este disponibilă aici):

 1. Buget adecvat: CIBE subliniază că o creștere a ambițiilor de mediu și climatice ale politicilor UE (Green Deal – Farm to Fork – și CAP) ar trebui să meargă mână în mână cu furnizarea de fonduri adecvate pentru punerea lor în aplicare și compensarea fermierilor care vor experimenta creșterea cheltuielilor; bugetul dedicat viitoarelor inițiative CAP și Farm to Fork trebuie să corespundă acestor provocări ambițioase.
 2. Evaluări de impact: Dezvoltarea performanței durabilității nu se limitează la performanțele de mediu și nu trebuie să neglijeze aspectele sociale și economice. Trebuie să includă condiții economice: fermele și producția agricolă trebuie să fie viabile din punct de vedere economic și rezistente pe termen lung. Agricultura și în special cultivarea sfeclei de zahăr au un rol important de jucat în Strategia De la Fermă la furculită, cu condiția să rămână viabile! Prin urmare, CIBE solicită efectuarea unor evaluări de impact complete, inclusiv evaluări de impact economic, pentru deciziile / reglementările luate în legătură cu reglementările în curs privind reînnoirea / neînnoirea substanțelor active din produsele fitosanitare (PPP) și în legătură cu Strategia Farm to Fork.
 3. IPM în cultivarea sfeclei de zahăr: Strategia Farm to Fork ar trebui să recunoască rezultatele deja obținute în ceea ce privește PPP-urile și nu ar trebui să neglijeze utilizarea acestora în contextul gestionării integrate a dăunătorilor (IPM).
 4. Este necesară o cutie eficientă de instrumente:
 5. Strategia Farm to Fork și revizuirea Directivei privind utilizarea durabilă a produselor fitosanitare trebuie să soluționeze decalajul dintre pierderea rapidă a substanțelor active și disponibilitatea și costurile noilor instrumente pentru gestionarea protecției plantelor.
 6. Fără o cutie de instrumente sigură și eficientă la îndemână, mai ales în cazul în care cultivatorii folosesc deja niveluri scăzute de pesticide, este clar că producțiile vor scădea. Prin urmare, nu numai securitatea aprovizionării fabricilor de zahăr va fi amenințată, dar întreaga durabilitate a sectorului va fi pusă în pericol. Aceste compromisuri trebuie evaluate corect și luate în considerare. De exemplu, odată cu dispariția tratamentelor la seminţe cu neonicotinoide, afidele sunt mai greu de controlat și, odată cu acestea, riscul uriaș al virusului bolii galbene pe care îl transmit sfeclei de zahăr. În anii de recoltă 2019 și 2020, multe câmpuri cu pete galbene caracteristice au fost în Franța, Belgia, Olanda și Marea Britanie. Impacturile negative ale golirii prea devreme a casetei de instrumente sunt deja aici și nu sunt durabile, așa cum se arată mai jos:

În 2020, afidele Myzus Persicae, vectori ai virușilor galbeni, au apărut în Franța, Marea Britanie, Belgia, Olanda de îndată ce a apărut sfecla. În ciuda a 3 tratamente foliare aeriene în medie, dinamica populației foarte puternice a afidelor, cu valuri succesive de infestări, nu a putut fi controlată suficient. În Franța, primele simptome ale bolii galbene virale au apărut la sfârșitul lunii aprilie în sudul Parisului, dar s-au răspândit în cea mai mare parte a întregii zone de sfeclă franceză, cu un gradient în creștere de la nord (regiunile cel mai puțin afectate) la sud, unde practic toate câmpurile de sfeclă sunt afectate . Această infestare este fără precedent atât în ​​precocitate, cât și în consecințe. Pentru zonele cele mai afectate, se așteaptă ca pierderea de randament să depășească 40%. În Franța, prima prognoză a randamentului indică o medie națională de mai puțin de 80 de tone de sfeclă la 16 ° / ha. În funcție de dezvoltarea bolii, această medie ar putea scădea la mai puțin de 75 de tone / ha, un nivel nevăzut în 15 ani (Sursa: Institut Technique de la Betterave). Costurile suplimentare sunt estimate în medie între 80 EUR și 100 EUR / ha pentru o pierdere totală de 1000 EUR / ha, punând în pericol viabilitatea economică a unor ferme.

 1. Ar trebui instituită o compensație financiară pentru fermieri pentru a face față unor astfel de riscuri și daune direct legate de deciziile de reglementare atunci când nu sunt disponibile soluții alternative.
 2. Experiența noastră arată că consultările cu sectorul agricol, fermierii și cultivatorii și implicarea acestora sunt cruciale pentru o îmbunătățire cu succes a durabilității, pentru a evita lipsa de implicare și sprijin a fermierilor.
 3. Țintele cantitative pentru utilizările PPP sunt înșelătoare:
 4. CIBE susține o evaluare a substanțelor active bazată pe știință și pe risc. CIBE se bazează pe Comisie să nu cedeze în fața a tacticii de teamă și a campaniilor de advocacy care împiedică dezbaterea rațională bazată pe fapte. Oprirea utilizării tuturor substanțelor active (fie ele chimice sau nechimice) nu este nici fezabilă, nici dezirabilă și va genera consecințe catastrofale pentru producția noastră.
 5. Cultivatorii europeni de sfeclă de zahăr doresc să își urmărească obiectivul de a realiza o producție durabilă, competitivă și sigură, respectând sănătatea și mediul. Dar reducerea PPP-urilor chimice nu permite întotdeauna și automat atingerea acestui obiectiv dacă nu există instrumente alternative durabile (a se vedea, de exemplu, consecințele interzicerii neonicotinoidelor în lupta împotriva afidelor și a virozelor îngalbeniri sfeclei). Reducerea prea rapidă și prea dogmatică a cutiei de instrumente pentru protecția culturilor va lăsa fermierii să nu poată combate în mod durabil împotriva amenințărilor naturale.
 6. Prin urmare, CIBE nu acceptă obiective cantitative arbitrare: nu sunt necesare, nu pot fi atinse și înșelătoare. Mai mult, dacă nu sunt realizate, acestea ar consolida diviziunile și conflictele cu societatea, ar alimenta atacurile împotriva fermierilor și ar oferi competitorilor din țările terțe motive să critice și să ne slăbească standardele, pentru ca noi să le putem promova.
 7. Niciun obiectiv cantitativ pentru sfecla organică: CIBE consideră că orice țintă cuantificabilă care trebuie atinsă pentru zona sfeclei organice din UE, în special dacă acest obiectiv este peste cererea internă a UE, ar pune în pericol viabilitatea acesteia. Interferența cu factorii de piață și într-un echilibru foarte delicat al pieței ar risca să distrugă valoarea adăugată a zahărului din sfeclă organică din UE și, în consecință, să distrugă sectorul zahărului din sfeclă organică din UE.
 8. Inovație și noi instrumente: cultivatorii europeni de sfeclă de zahăr au favorizat întotdeauna progresul tehnologic, îmbunătățirea și transformarea practicilor lor. CIBE susține îmbunătățirea și optimizarea în continuare a utilizării IPM și a bunelor practici, inclusiv reducerea utilizării pesticidelor periculoase, cu condiția ca obiectivele și calendarul să fie convenite cu cultivatorii, să se evite blocajele tehnice și să meargă mână în mână cu disponibilitatea tot mai mare de instrumente alternative și inovatoare eficiente și accesibile, și anume PPP cu risc scăzut, biocontrol și sprijin neechivoc pentru NBT-uri(Noile Tehnologii de Ameliorare la plante ) și produsele acestora.
 9. Provocările în creșterea sfeclei de zahăr sunt: ​​timpul (dezvoltarea soiului este prea lentă pentru a face față schimbărilor rapide ale nevoilor – vezi timpul necesar dezvoltării soiurilor rezistente la viruși îngălbenirii sfeclei după interzicerea tratamentului semințelor de sfeclă neonicotinoide), accesul la diversitatea genetică și detectarea , validarea și exploatarea diversității genetice. Creșterea precisă prin utilizarea NBT-urilor poate ajuta la răspunsul la toate aceste provocări.
 10. NBT-urile pot contribui la dezvoltarea rapidă (cel puțin mai rapidă decât așa-numita reproducere convențională) și într-o manieră mai direcționată, a soiurilor mai potrivite noilor provocări, și anume soiuri care sunt, de exemplu, rezistent / tolerant la stresul abiotic (de exemplu, seceta, care, cu schimbările climatice riscă să devină un factor mai frecvent) și / sau stresul biotic (de exemplu, împotriva uneia sau mai multor boli ale frunzelor, inclusiv a virusurilor galbene și / sau a bolilor radiculare).
 11. Mai mult ca oricând și de urgență, fermierii au nevoie de instrumente precise și reactive precum NBT-urile. Producătorii din UE nu pot accepta:

fiind refuzat efectiv accesul la astfel de instrumente și

fiind supus discriminării față de produsele importate.

 1. Cadrul de reglementare solid bazat pe știință și risc: CIBE sprijină îmbunătățirea sustenabilității mediului și mai mult, combinând ambiția cu inovația și realismul. Conștientizarea producătorilor de sfeclă de zahăr a fost întotdeauna acolo; mai presus de toate, au nevoie de încredere, sprijin pentru investiții și un cadru de reglementare solid bazat pe știință și riscuri.
 2. Sprijin financiar pentru cercetare și dezvoltare: cercetarea și dezvoltarea necesită sprijin financiar. CIBE ia act de propunerea de 10 miliarde EUR propusă de Orizont Europa care urmează să fie alocată Clusterului 6, inclusiv bioeconomie, agricultură și mediu. Având în vedere provocările pentru cultivatorii de sfeclă de zahăr, CIBE consideră că o parte din acest buget ar trebui alocată pentru programele dezvoltate în comun de către institutele tehnice ale sfeclei de zahăr pentru a însoți această evoluție către o durabilitate îmbunătățită.
 3. Coerența cu politica comercială: CIBE subliniază necesitatea coerenței strategiei De la Fermă la furculiţă cu comerțul internațional și politica comercială a UE: în timp ce UE sporește în continuare cerințele care trebuie îndeplinite de fermierii săi și diferența dintre standarde și competitivitate este crescând cu alți parteneri, este crucial să ne punem de acord asupra unor reguli ambițioase și solide în ceea ce privește comerțul și sustenabilitatea în toate relațiile noastre comerciale pentru a asigura securitatea alimentară, condiții de concurență echitabile și concurență loială pentru fermierii din UE, pentru a restabili încrederea cultivatorilor în comerțul UE din secolul 21 și pentru a evita declinul și abandonarea cultivării sfeclei de zahăr în UE.

În special, CIBE solicită ca toate acordurile comerciale, inclusiv cele deja încheiate și puse în aplicare (majoritatea au fost deja încheiate și de fapt puține  sunt pe cale), să fie actualizate până în 2025 pentru a reflecta strategia de la fermă la furculiţă, și anume:

 1. produsele agricole importate trebuie să fie la nivelul ambițiilor solicitate pentru produsele agricole din UE până în 2025 și să respecte aceleași standarde de producție ca în UE, fie în ceea ce privește emisiile de GES, fie în ceea ce privește impactul asupra mediului și asupra biodiversității;
 2. substanțele active care sunt interzise în UE nu ar trebui autorizate prin toleranțe la import sau LMR în produsele importate;
 3. „Criteriile de sustenabilitate” ar trebui definite (inclusiv respectarea listei substanțelor active interzise cultivării, respectarea protecției mediului și a emisiilor de GES, a sănătății și a lucrătorilor) care trebuie îndeplinite de țările terțe pentru a permite intrarea produselor primare importate precum zahărul pe piața UE; împreună cu un calendar pentru punerea lor în aplicare, precum și stabilirea de controale și verificări pentru respectarea acestor criterii;

Accesul pe piață și preferințele tarifare ar trebui suspendate atunci când zahărul importat nu respectă aceste standarde / criterii;

O altă problemă urgentă care trebuie abordată în ceea ce privește comerțul este regimul de perfecționare activă. Într-o perioadă în care s-au reformat toate piețele de produse agricole din UE, în care prețurile UE pentru produsele agricole sunt în concordanță cu prețurile pieței mondiale și în care UE promovează exporturi cu valoare adăugată ridicată, acest regim este complet depășit. Acționează împotriva producției durabile a UE favorizând importul de mărfuri și ingrediente ieftine din țări terțe din UE, care urmează să fie procesate în UE și apoi reexportate în afara UE. Sistemele alimentare durabile nu pot continua să autorizeze un astfel de sistem. Strategia Farm to Fork ar trebui să abordeze problema regimului de procesare activă, care trebuie eliminată pentru zahăr.

 

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Zahar.ro, cu sediul în Targu Mures. Bulevardul 1 Decembrie nr. 52 / 1, jud. Mures, Romania, în calitate de operator de date.


Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.zahar.ro. („Site-ul”)


II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, Zahar.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul Zahar.ro, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.


Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe Site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, Zahar.ro va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.


În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de Zahar.ro, iar contul creat va fi șters automat.


II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Zahar.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.


III. Scopurile și temeiurile prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, Zahar.ro prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:


pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi Zahar.ro, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și Zahar.ro, definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor http://zahar.ro/termeni-si-conditii/. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și Zahar.ro.


pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Zahar.ro în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Zahar.ro de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.


pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Zahar.ro, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.


Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.


Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.


în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Zahar.ro de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.


III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Zahar.ro prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:


pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Zahar.ro, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.


Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.


Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.


pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Zahar.ro de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.


Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.


IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Zahar.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.


În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Zahar.ro (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).


În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu, Zahar.ro va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.. În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.


Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Zahar.ro va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Zahar.ro pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.


V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Zahar.ro poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Zahar.ro în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:


pentru administrarea Site-ului;

în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Zahar.ro prin intermediul Site-ului;

pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Zahar.ro pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.


VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:


dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Zahar.ro, conform celor descrise în prezentul document;

dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Zahar.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Zahar.ro a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Zahar.ro să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Zahar.ro către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Zahar.ro sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Zahar.ro poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@zahar.ro.