FEDERATIA CULTIVATORILOR DE SFECLA DE ZAHAR DIN ROMANIA


From Farm To Fork!

PATRONATUL ZAHARULUI

DIN ROMANIA

May 3, 2021


Categorii:

ASAS  SUSȚINE CĂ ÎN ROMÂNIA REZIDUURILE DE NEONICOTINOIDE PREZENTE ÎN FLORI ȘI MIERE SUNT ”NESEMNIFICATIVE”

Raport EFSA: neonicotinoidele, depistate frecvent în miere; Academia de Studii Agricole și Silvice susține că în România reziduurile prezente în flori și miere sunt ”nesemnificative”,  

 , 2021-04-20   

173 probe de miere și produse ale stupului au conținut urme de thiacloprid, din care o probă a avut reziduuri peste nivelul maxim admis. Totodată, 49 probe au conținut urme de acetamipri d, arată raportul EFSA privind reziduurile de pesticide în alimente pentru anul 2019.  Raportul publicat pe siteul EFSA nu precizează în ce țară au fost prelevate probele analizate.

Thiaclopridul era încă acceptat în 2019, dar în 2020 a fost interzis. Utilizarea acetamipridului este permisă, dar legislația europeană impune niveluri maxime de reziduuri.

În cadrul programului european de monitorizare, au mai fost depistate 37 de probe cu reziduuri de amitraz ( 4 peste MLR ), 27 probe dimoxystrobin, 27 probe azoxystrobin, 17 probe glyphosat ( 2 p peste MLR ), 1 probă clorpirifos, 1 probă bromide ion, 2 probe fosetyl, 10 probe cumafos, 10 probe flonicamid.

Amitrazul, clorfluazuronul și cumafosul sunt interzise în UE. EFSA solicită statelor membre să investigheze modul în care aceste substanțe au ajuns să fie utilizate.

În total, au fost analizate 1301 probe de miere și alte produse ale stupului. 1024 ( 78,7 % ) de probe au fost libere de reziduuri de pesticide. 265 ( 20,4 % ) de probe au conținut reziduuri, dar sub nivelul maxim admis. 12 probe au conținut urme de pesticide peste nivelul maxim admis. Cele mai frecvente reziduuri din miere și alte produse ale stupului sunt din categoria neonicotinoidelor ( thiacloprid și acetamiprid ) și medicamentelor de uz veterinar ( exmp., amitraz, cumafos ).

Au fost depistate urmele a mai multor reziduuri de pesticide în aceeași probă.

EFSA recomandă să fie continuată monitorizarea reziduurilor de pesticide în miere în cadrul programelor naționale.

Guvernul a autorizat utilizarea semințelor tratate cu neonicotinoide numai pentru porumb și sfecla de zahăr. În UE sunt interzise imidacloprid, clotianidin, tiametoxam, din categoria insecticidelor.

Președintele ASAS, Valeriu Tabără, a susținut constant că nu există remanență a neonicotinoidelor în florile de rapiță și floarea-soarelui, principalele plante melifere din agricultura românească. Tabără a invocat public în acest sens existența unor rezultate primite de la laboratoare din Germania, Franța și Bulgaria. Recent, președintele ASAS a afirmat că a trimis rezultatele studiilor academice românești reprezentanților României la Bruxelles, dar aceștia nu le-ar fi înaintat responsabililor europeni. Cu ocazia videoconferinței organizate în 10 martie 2021, pentru a face publice rezultatele unui studiu întins pe trei ani ( 2018, 2019, 2020 ) Tabără a declarat, preluat de Agerpres:

”În fiecare din aceşti ani şi în care am obţinut rezultatele, analizele au fost făcute în străinătate pentru a nu fi discuţii legate de influenţa acestor rezultate de analiză. Este păcat că la nivelul României nu există niciun laborator care să facă astfel de analize şi care să certifice rezultate legate de reziduuri de poluare. Am discutat ieri (marţi – n. r.) cu ministrul Agriculturii despre necesitatea dotării laboratoarelor de analize şi autorizarea lor în sensul în care şi rezultatele noastre de cercetare să fie comparate şi acceptate la fel ca în toate celelalte ţări care dispun de aceste laboratoare.”

Șefa de proiect, cercetătoarea Carmen Mincea a declarat la rândul ei:

“Procentul de probe cu conţinutul cel mai mare în reziduuri l-am avut în probele de sol şi, dacă ne gândim, este normal, pentru că sămânţa este pusă în sol, acolo se distribuie şi rămâne în funcţie de condiţiile meteo cea mai mare cantitate de reziduuri. Este foarte edificator faptul că procentul de flori, de albine, de polen şi de miere de probe cu reziduuri este foarte scăzut. ( … ) Prin proiectele acestea dorim să protejăm mediul şi niciunul dintre noi nu este inconştient să omoare albinele, pentru că ştim foarte bine că nu am mai exista nici noi în 4 ani, dar este normal ca un insecticid să îmi afecteze albina, pentru că este o insectă. Dacă noi aplicăm aceste insecticide, atât cele la sămânţă sau în vegetaţie, conform indicaţiilor, dacă ne luăm măsurile pentru protejarea albinelor, dacă fermierii ţin legătura cu apicultorii aşa cum ar fi normal şi îşi închid albinele câteva ore în timpul tratamentului, dacă folosim maşini la semănat prevăzute cu deflectoare, care opresc împrăştierea unei cantităţi mari în mediu, sunt convinsă că mediul în întregul lui va fi protejat, nu doar albinele”.

Potrivit cercetării, în anul 2018 au fost recoltate 105 probe, în 2019 – 126, iar în 2020 – 160, probele fiind luate din sol, din plantele de cultură, polenul recoltat de albine, din miere şi albine moarte, iar din analiza statistică reiese “variabilitatea foarte redusă între probele anuale, majoritatea probelor situându-se, din punct de vedere al reziduurilor, sub limita de cuantificare”.

La realizarea studiilor a participat un consorţiu format din cinci parteneri: SCDA Secuieni, SCDA Piteşti, INCDA Fundulea, ICD Apicultura SA şi ICDPP Bucureşti (coordonator), sub coordonarea preşedintelui ASAS.

lantulalimentar,

https://lantulalimentar.ro/raport-efsa-neonicotinoidele-depistate-frecvent-in-miere-academia-de-studii-agricole-si-silvice-sustine-ca-in-romania-reziduurile-prezente-in-flori-si-miere-sunt-nesemnificative/

 

Mierea la control! Reziduurile de anti-bacteriale, cele mai frecvente; ce medicamente au fost depistate în mierea din România

By lantulalimentar 2021-03-27 4 Mins Read

Fiecare stat membru al Uniunii Europene monitorizează în cadrul unui plan anual reziduurile de medicamente și alte substanțe chimice prezente în organismul animalelor vii și în produsele acestora. Sunt prelevate probe și analizate în laboratoare acreditate, iar rezultatele sunt comunicate Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor ( EFSA ), care întocmește și publică un raport anual. Recent a fost făcut public raportul aferent anului 2019, unde sunt prezente și date despre probele de miere prelevate și analizate de fiecare stat membru. Mierea este unul dintre produsele supuse monitorizării.

La nivel european au fost prelevate 3926 de probe de miere, dintr-o cantitate totală de 230.194 t. În România au fost prelevate și analizate 139 de probe, dintr-o cantitate totală de 10.536 t, ceea ce înseamnă un procent de 1,1%. Alte state au prelevat un procent mai mare: Polonia 3,1%, Slovenia 2,2%, Irlanda 6,12%, Belgia 10,3%.

Notă: Cantitatea totală din care au fost prelevate probele nu reprezintă producția totală anuală a statului respectiv, ci producția de miere monitorizată în cadrul planului anual al statului membru.

Din totalul de 3926 de probe analizate la nivel european în cadrul planurilor anuale, 73 de probe ( 1,86% ) au fost neconforme, adică au conținut reziduuri de medicamente peste nivelul maxim admis. Aceste probe neconforme au fost raportate de 14 state membre, printre care și România. Rezultatele au fost publicate în raport în Anexa A.

În afara planurilor anuale, autoritățile statelor membre au efectuat prelevări de probe pe baza unor suspiciuni de încălcare a regulilor de administrare a medicamentelor veterinare sau în cadrul unor acțiuni cu caracter național, ale căror rezultate sunt cuprinse în raportul pentru 2019, dar într-o aneză separată, Anexa B.

În Anexa A, România este menționată de două ori: 1. din 38 de probe analizate pentru reziduurile de Oxitetraciclină, o probă ( 2,63% ) a fost găsită neconformă și 2. din 38 de probe pentru Tetraciclină, o probă ( 2,63% ) a fost găsită neconformă.

În Anexa B, România este menționată cu o singură probă neconformă dintr-o singură probă analizată, fiind descoperite reziduuri de Streptomicină.

Cum stau lucruriel în alte state europene?

În Anexa A: Spania, cea mai mare putere apicolă a U.E. nu este menționată cu nicio probă neconformă!

Mierea din Polonia conține reziduuri de Metronizadol ) 2 probe neconfome din 34 analizate, procent 5,88% ), Sulfacetamidă ( 5 probe neconforme din 257 analizate, procent 2,94% ), Sulfamethazin ( 10 probe meconforme din 261 analizate, procent 3,83% ), Sulfathiazol ( 10 probe neconforme din 261 analizate, procent 3,83% ) și Cadmium ( o probă din 33, 3,03% ).

În mierea din Grecia au fost găsite urme peste nivelul maxim admis de Oxytetraciclină ( 2 probe din 68, p. 2,94% ), de Cadmium ( 3 din 37, p. 8,11 % ) și Plumb ( o probă din 37, p. 2,7% ).

În mierea din Germania, au fost depistate, peste nivelul maxim admis, reziduuri de Cupru ( 14 probe din 30 analizate, p. 46,67% ) și de Thiacloprid ( o probă neconformă din 130 analizate, p. 0,77% ).

Toate probele de miere din Danemarca analizate pentru reziduurile de Cupru au fost depistate neconforme: 14 din 14, p. 100%!

Au mai fost descoperite reziduuri peste nivelul maxim admis și în probe de miere prelevate în Italia, Franța, Cipru, Austria, Slovacia, Croația, Belgia, Marea Britanie ( în prezent, nu mai face parte din UE ) și Norvegia ( deși nu este țară membră UE, Norvegia participă la programele de monitorizare ale EFSA ).

Ungaria, o altă mare putere apicolă a Uniunii Europene, nu figurează în raport cu probe neconforme.

În Anexa B, România este menționată cu o singură probă neconformă dintr-o singură probă analizată, fiind descoperite peste nivelul maxim admis reziduuri de Streptomicină.
Polonia figurează cu patru probe neconforme ( reziduuri de Cloramfenicol, Oxitertraciclină, Sulfamidin și Sulfatiazol ), iar Grecia cu trei probe neconforme ( reziduuri de Oxitetraciclină, Sulfadiazin și Plumb ).

Notă: În raport au fost menționate numai probele cu reziduuri peste nivelul maxim admis, fără să fie precizat și numărul de probe cu reziduuri sub nivelul maxim admis și cel al probelor libere de reziduuri de medicamente și alte substanțe administrate albinelor sau pe care acestea le asimilează accidental și se regăsesc apoi în miere.

Concluzie:

Cu un procent de numai 1,86% probe neconforme ( 73 din 3926 analizate ) Uniunea Europeană dovedește că respectă criteriile de calitate a mierii. România, o mare putere apicolă a U.E., este menționată de mai multe ori decât Spania, cea mai mare putere apicolă europeană. Ungaria, locul  3 la producție, se numără printre statele care nu sunt menționate, fapt care dovedește o mai mare grijă de a respecta regulile a apicultorilor maghiari. Marea problemă a apicultorilor europeni o reprezintă însă importurile de miere din țări asiatice, la prețuri sub costul lor de producție, fapt care le afectează interesele economice. Importurile de miere ieftină sunt defavorabile și consumatorilor europeni, fiindcă deseori analizele de laborator au dovedit că mierea ieftină din Asia este și contrafăcută.

https://lantulalimentar.ro/mierea-la-control-reziduurile-de-anti-bacteriale-cele-mai-frecvente-ce-medicamente-au-fost-depistate-in-mierea-din-romania/

 

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Zahar.ro, cu sediul în Targu Mures. Bulevardul 1 Decembrie nr. 52 / 1, jud. Mures, Romania, în calitate de operator de date.


Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.zahar.ro. („Site-ul”)


II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, Zahar.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul Zahar.ro, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.


Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe Site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, Zahar.ro va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.


În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de Zahar.ro, iar contul creat va fi șters automat.


II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Zahar.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.


III. Scopurile și temeiurile prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, Zahar.ro prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:


pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi Zahar.ro, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și Zahar.ro, definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor http://zahar.ro/termeni-si-conditii/. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și Zahar.ro.


pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Zahar.ro în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Zahar.ro de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.


pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Zahar.ro, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.


Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.


Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.


în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Zahar.ro de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.


III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Zahar.ro prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:


pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Zahar.ro, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.


Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.


Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.


pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Zahar.ro de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.


Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.


IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Zahar.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.


În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Zahar.ro (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).


În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu, Zahar.ro va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.. În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.


Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Zahar.ro va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Zahar.ro pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.


V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Zahar.ro poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Zahar.ro în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:


pentru administrarea Site-ului;

în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Zahar.ro prin intermediul Site-ului;

pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Zahar.ro pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.


VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:


dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Zahar.ro, conform celor descrise în prezentul document;

dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Zahar.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Zahar.ro a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Zahar.ro să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Zahar.ro către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Zahar.ro sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Zahar.ro poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@zahar.ro.